Primeri pojedinačnih manifestacija
“European Solar Days” se proslavlja mnogobrojnim manifestacijama, učestvovanjem hiljade ljudi sa ciljem prikazivanja ogromnog potencijala energije sunca.

Primeri aktivnosti lokalnih zajednica
• Umetnički i zanatski programi za decu uključujući sunčane maske, slikanje sunčanih motiva po licima, itd.
• Puštanje balona sa ispisanim porukama u saradnji sa školama
• Kvizovi o klimatskim promenama i solarnoj energiji u lokalnim zajednicama
• Lokalni energetski panoi (“Naš put ka energetskoj nezavisnosti“)
• Panoi lokalnih solarnih i fotonaponskih kompanija
• Organizovane posete solarnim i fotonaponskim postrojenjima. (Kako funkcioniše solarni sistem?)
• Informacioni dani i informacioni štandovi
• Otvorena vrata – slobodna poseta kućama sa solarnim instalacijama
• Slobodna poseta javnim solarnim instalacijama i instalacijama na bazi biomase
• Piknici
• Izložba solarne arhitekture
• Solarni informacioni punktovi sa brošurama iz oblasti solarne energije i konsultacijama
• Solarni kokteli, solarne kafeterije, demonstracije rada solarnih šporeta u prometnim prodajnim centrima

Primeri aktivnosti kompanija

• Konsultacije i informisanje u vezi sa solarnom energijom i novom/starom gradnjom stambenih objekata
• Panoi lokalnih solarnih kompanija
• Izložba solarnih kolektora i uređaja za skladištenje solarne energije
• Posete fabrikama iz oblasti obnovljivih izvora energije
• Filmske ili foto prezentacije raznih tipova solarnih sistema
• Organizovane posete solarnim instalacijama
• Informacioni i prodajni štandovi solarnih sistema
• Informacije u vezi sa lokalnom i nacionalnom podrškom korišćenja solarne energije
• Solarni informacioni pultevi sa solarnim brošurama i konsultacijama
• Solarne zabave sa mogućnošću direktnih konsultacija u izložbenim prostorima
• Foto konkursi na temu SUNCE i foto izložba sa nagradama za najbolja ostvarenja
• Izložba solarnih sistema
• Seminari osmišljeni od strane stručnjaka za solarnu energiju

Primeri aktivnosti u školama, obdaništima i obrazovnim centrima
• Puštanje balona sa solarnim porukama
• Popis broja solarnih sistema u okruženju
• Postavljanje panela za prikazivanje slika o postojećim lokalnim solarnim sistemima
• Izrada sunčanog sata i modela solarnog sistema za zagrevanje vode
• Izrada igara sa kartama sa temama iz oblasti zaštite životne sredine
• Dekoracija drveća sa “sunčanim” sloganima
• Predstavljanje studentskih radova za “Solar Day”
• Organizovane posete instalacijama sa solarnom energijom
• Parade “Deca Sunca”( „Solarkids“)
• Dnevni i nedeljni projekti u čijem središtu je solarna energija
• Trka modela čamaca na solarni pogon
• Konkurs i izložba za najbolju fotografiju iz oblasti solarne energije
• Solarni šporeti i solarni roštilji
• Pesme o suncu, poeme i igre za građane i prolaznike
• Modelarstvo, na primer, solarni čamci, solarni automobili i solarni kolektori

Primeri aktivnosti informacionih centara

• Biciklističke ekskurzije do solarnih sistema i vetrenjača
• Lokalni panoi o energiji
• Konferencije i predavanja o primeni obnovljivih izvora energije
• Kampanje
• Obrazovni i savetodavni dan
• Demonstracija rada solarnog šporeta i elektroautomobila
• Razgovori o solarnoj energiji
• Konsultacije koje se odnose na zagrevanje pomoću solarne energije, zaštitu životne sredine, zaštitu klime, pasivne kuće, kuće od slame, itd.
• Besplatni testovi zaštite solarnih sistema od zamrzavanja i informacije o održavanju
• Individualni saveti o solarnoj energiji, zgradarstvu, renoviranju i uštedi energije
• Informacioni standovi o solarnoj energiji, akumuliranju energije u novim i starim zgradama
• Promotivne informacije u saradnji sa lokalnim bankama
• Poseta učenika informacionim centrima