Proizvodnja krila za velike vetrenjače
(dužine i do 60 m i težine do 20 t)

 

Prvi vetrogenerator koji je priključen na električnu mrežu u Srbiji, snage 11 kW

 

Vetrogenerator snage 1,2 MW

   

Fotonaponski panel snage 120 W od polikristalnog silicijuma

 

Hibridni sistem sastavljen od vetrogeneratora snage 400 W i solarnih o ćelija 360 W

 

Pano na kom je predstavljen solarni čamac Lajka na Sajmu nautike 2007

   

Fotonaponski paneli kao fasadni elementi

 

Fotonaponski paneli od amorfnog silicijuma snage 2 x 40 W instalirani u "Centrali"

 

Solarni čamac Lajka sa solarnim ćelijama 3 x 100 W i Yamaha vanbrodskim elektro motorom

   

Meteorološka stanica
instalirana u "Centrali"

 

Senzori za temperaturu,
vlagu, UV zračenje,
ukupno sunčevo zračenje
i padavine sa predajnikom

 

Vakuumski kolektor od 12 cevi
instaliran u "Centrali"

   

Podizanje vetrogeneratora snage 2 kW u "Centrali"

 

Podizanje vetrogeneratora uz pomoć mehanizacije

 

Još samo da se zategnu sajle...

       

Podignut stub sa vetrogeneratorom, meteorološka stanica, plastenik i dalekovod