LIBER PERPETUUM

Knjiga o obnovljivim izvorima energije

U izdanju Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju - OEBS

Sektor za ekonomska pitanja i politiku životne sredine

Knjiga je objavljena 2004. godine

 

01 Uvod / Preface.pdf

02 Sunceva energija / Solar Energy.pdf

03 Energija vetra / Wind Energy.pdf

04 Energija vode / Hydro Energy.pdf

05 Energija zemlje / Geothermal energy.pdf

06 Bio energija / Bio Energy.pdf

07 Alternativna energija / Alternative Energy.pdf

08 Zakljucak / Conclusions.pdf