Kompanija Airtricity će investirati oko 800 miliona evra u izgradnju farme vetrenjača snage 400
do 600 MW na severu Portugalije. projekat će biti završen do kraja 2010 godine.

U Nemačkoj je u 2006. godini instalirano 55.000 toplotnih pumpi što predstavlja porast od 200% u odnosu na prethodnu godinu.

U Austriji je u 2006. godini došlo do povećanja broja instaliranih toplotnih pumi za 45%. Sve više stanovnika se opredeljuje za povećanu energetsku efikasnost, uštedu energije i manje zagadjenje prirode.

Nemačka planira da do 2030. godine u Severnom i Baltičkom moru instalira vetrogeneratore ukupne instalisane snage oko 20.000 MW. Za ostvarivanje ovih planova biće potrebno oko 20 milijardi evra.

U SAD u državi Iowa počeo je sa realizacijom projekat izgradnje farme vetrenjača snage od 310 MW koja će se sastojati od 180 do 200 vetrogeneratora snage od 1,5 do 1,65 MW.

Shell Hidrogen je otvorio prvu pumpu za isporuku vodonika koji će se koristiti za napajanje gorivih ćelija u autobusima. Vodonična pumpa se nalazi u Rejkjaviku na Islandu. Shell takođe planira da otvori iste vodonične pumpe u Vašingtonu i Tokiju.

  • Rambo Amadeus: NOVAC PADA SA NEBA
    Na svaku kuću prosečne površine od 80 m2 u toku godine dospe 11.500 kWh toplotne energije. Ako polovinu te
  • energije iskoristimo, godišnje možemo da zaradimo ili uštedimo 200.000 dinara.

 

Interesantni podaci

Ukoliko imate erkondišn uređaj koristite ga za grejanje jer je to najekonomičniji način grejanja. Erkondišn nema električni grejač, već energiju iz spoljašnjeg vazduha prenosi unutra. Preneta energija je nekoliko puta veća od električne energije koju ulažete i plaćate. Najveća efikasnost je pri spoljašnjim temperaturama od -5 do 20 stepeni.

Energija sunčevog zračenja dovoljna je da proizvede godišnje prosečno 1500 kWh električne energije na svakom kvadratnom metru tla.

Jedan fotonaponski panel površine od 0,6 m2 može da obezbedi snagu od 100 W ili da proizvede oko 1 kWh električne energije u toku sunčanog dana.

Tri solarna toplotna kolektora obezbeđuju sve potrebe za toplom vodom za četvoročlanu porodicu u periodu od marta do oktobra meseca.

Novi svetski rekord u efikasnosti fotonaponskih ćelija. 24. marta 2003. godine objavljeno je da je Solar’s Technology Centre proizveo fotonaponsku ćeliju veličine 125 mm čija je efikasnost 18,3%.

Evropska asocijacija za energiju vetra (EWEA - European Wind Energy Association) je na junskoj konferenciji 2003. godine revidirala ciljeve u primeni energije vetra. 1997. godine EWEA je planirala da do 2010. godine u Evropi bude instalirano vetrogeneratora kapaciteta 40.000 MW, a do 2020. godine 100.000 MW. Novi planovi su da se do 2010. godine instalira 75.000 MW, a do 2020. godine 180.000 MW.

U Evropi je tokom 2002. godine insalirano 1,19 miliona m2 solarnih termičkih kolektora tako da je ukupna procena da u Evropi sada ima oko 13 miliona m2 solarnih termičkih kolektora.

Svetska proizvodnja fotonaponskih sistema je u 2002. godini postigla rekord sa porastom od 43,8% u odnosu na prethodnu godinu.

U Evropi je u toku 2002. godine instalirano 135 MW fotonaponskih sitema, u Japanu je instalirano 250 MW, a u Americi 120 MW.