naslov.top
naslovnaslov.corr
Pomoću fotonaponskih ćelija sunčeva energija se pretvara u električnu energiju. Na ovaj način je moguće obezbediti struju u objektima ili uređajima gde nije dostupna električna energija iz električne mreže. OPŠIRNIJE
 

LED
osvetljenje

"CENTRALA" i "ZAIR"

Radio emisija "Zakon akcije i reakcije"


         
   
naslov.top
naslovnaslov.corr
naslov.desno
Toplotna energija koja je akumulirana u podzemnim vodama naziva se hidrogeo-termalnom energijom. Da bi se podzemne vode smatrale toplotnim izvorom potrebno je da njihove temperature budu veće od 10°C. OPŠIRNIJE
 
         
   
naslov.top
naslovnaslov.corr
naslov.desno
Pretvaranje energije vetra u električnu energiju vrši se pomoću vetrogeneratora. Vetrogenerator pretvara kinetičku energiju vazduha koji se kreće (vetra) pomoću lopatica rotora (elise), prenosnog mehanizma i elektrogeneratora u električnu energiju. OPŠIRNIJE
  Konkurs "LUČ"
za izradu podne, zidne i stone lampe od drveta
           
   
naslov.top
naslovnaslov.corr
naslov.desno
Biomasa je organska materija životinjskog ili biljnog porekla koja se pomoću različitih procesa pretvara u upotrebljivu energiju. Energija biljnog porekla predstavlja, procesom fotosinteze akumuliranu svetlosnu energiju kojom se svetlost transformisala u hemijsku energiju. OPŠIRNIJE
 
           
   
naslov.top
naslov
naslov.desno
Hidroenergija predstavlja važan izvor električne energije u svim krajevima sveta. Veliki napredak je učinjen u razvoju i poboljšanju opreme u cilju zadovoljavanja sve kompleksnijih zahteva koje postavlja rad i održavanje sve većih hidroelektrana, tako da danas hidroelektrične instalacije služe milionima ljudi širom sveta. OPŠIRNIJE
 
           
   
naslov.top
naslovnaslov.corr
naslov.desno
Alternativni energetski sistemi nove generacije konceptualno se razlikuju od konvencionalnih energetskih sistema, a među njima se kao najperspektivinija tehnologija iz ove grupe izdvajaju gorive ćelije. OPŠIRNIJE
 
         
 
Prošlo je vreme štedljivih kompakt fluo sijalica. LED osvetljenje je napravilo novu svetlosnu revoluciju. Svetleće diode su više nego dvostruko efikasnije od štedljivih sijalica.
Proizvode se u obliku čipova, traka, štapova, ploča i sijalica što je dovoljno elemenata za neograničenu maštu dizajnera svetla i svetiljki.

 
       
 
U Španiji je puštena u pogon solarna fotonaponska elektrana snage 1,5 MW koja se sastoji od 9000 fotonaponskih modula i koja će godišnje proizvoditi 3,2 miliona kWh električne energije.
   
     
 

CENTRALA Centar za promovisanje, razvoj i primenu obnovljivih izvora energije • Sva prava zadržana
• Katanić sokak 41, 22310 Šimanovci • Tel/fax: 022/481 008 • E-mail: office@centrala.org.rs